Ustawienia > Export do XML

Drukuj

Ustawienia > Komunikacja > Export do XML

Okno służy to konfiguracji zakresu danych identyfikacyjnych przy eksporcie danych do XML.

 

Zakładka Eksport

Umożliwia wybór standardowych danych osobowych identyfikujących pracownika (imię i nazwisko, data urodzenia, NIP, PESEL) oraz unikalnego identyfikatora GUID.

Ponadto możemy wybrać czy dane kadrowe oraz zdarzenia mają być identyfikowane przy użyciu GUID.

 

Zakładka Eksport XML(w.2009)

Zakładka dotyczy ustawień eksportu do XML wykonywanego w zgodności z wersją 2009 programu.

Ustawienia zakładki umożliwiają wybór standardowych danych osobowych identyfikujących pracownika (imię i nazwisko, data urodzenia, NIP, PESEL), unikalnego identyfikatora GUID, oraz unikalnego skrótu.

Możliwy jest również wybór danych identyfikujących obiekty typu Kartoteki i Wzorce (Nazwa, Skrót).

 

Zobacz także:

Eksport/import danych kadrowych w formacie XML