Ustawienia > e-Teczka

Drukuj

e-Teczka

Okno ustawień umożliwia konfigurację parametrów połączenia z e-Teczką. Ustawienia są dostępne w zależności od posiadanej licencji.

 

Użytkownik konfigurujący połączenie z e-Teczką powinien mieć nadane prawo Dostęp do e-Teczki.

 

Zestawienie połączenia

Możliwe jest zestawienie połączenia z bazą lokalną lub bazą na serwerze zewnętrznym.

 

Baza lokalna – zaznacz, jeżeli dokumenty wysyłane do e-Teczki mają być przechowywane w lokalnej bazie. Po zaznaczeniu tej opcji uaktywnia się przycisk Konfiguracja e-Teczki, wybranie tego przycisku uruchamia kreator konfiguracji połączenia z lokalną bazą e-Teczki.

 

W oknie kreatora wybierz akcję, którą chcesz wykonać:

hmtoggle_plus1Tworzenie nowej bazy danych
hmtoggle_plus1Wybór istniejącej bazy danych

 

Przycisk Odłączenie bazy e-Teczki umożliwia odłączenie odłączenie od firmy bazy zawierającej dane e-Teczki (np. w celu przeniesienia jej na inny serwer i ponownego podłączenia).

 

Skonfigurowanie połączenia do lokalnej bazy e-Teczki blokuje dostęp do kreatora konfiguracji. Jeśli odłączysz istniejącą bazę e-Teczki, np. w celu przeniesienia jej na inny serwer, wtedy kreator konfiguracji będzie ponownie dostępny.

 

Połączenie zewnętrzne – zaznacz, jeżeli dokumenty wysyłane do e-Teczki mają być przechowywane w bazie na serwerze zewnętrznym. Skonfiguruj połączenie wpisując Adres usługi www, na której znajduje się baza e-Teczki. Jeżeli nie posiadasz wszystkich informacji do uzupełnienia pól Użytkownik, Hasło i Identyfikator firmy, wybierz przycisk Konfiguracja e-Teczki. W otworzonym oknie wypełnij Adres e-mail, na który zostaną przesłane informacje dotyczące aktywacji firmy w e-Teczce, następnie wybierz Wyślij. Postępuj według instrukcji w otrzymanej wiadomości. Na koniec powinieneś otrzymać informacje pozwalające na dokończenie konfiguracji w programie wypełniając pozostałe pola Użytkownik, Hasło i Identyfikator firmy.

 

1.Dane połączenia zewnętrznego nie zostaną zapisane, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji połączenia. Nie będziesz mógł zapisać ustawień połączenia zewnętrznego, jeżeli wystąpią problemy z dostępem do serwera (np. brak połączenia internetowego) lub wprowadzone dane są niepoprawne.

2.Po zweryfikowaniu przez system danych połączenia oraz możliwości połączenia z serwerem zostaniesz poproszony o potwierdzenie zapisania tych danych.

 

Po wybraniu Tak dane Adres usługi www oraz Identyfikator firmy zostaną zapisane w systemie i nie będziesz miał możliwości ich zmiany. Pola Użytkownik i Hasło pozostaną aktywne.

 

Dokumentacja techniczna - Instrukcja publikacji pakietu e-Teczka >>

 

Ustawienia użytkownika systemu Windows

Zaznaczenie Zabezpiecz dokumenty generowane przez program podpisem elektronicznym możliwe jest po ustawieniu certyfikatu zabezpieczającego na zakładce ustawień Podpis elektroniczny i umożliwia podpisanie certyfikatem dokumentów wysyłanych do e-Teczki.

 

Zobacz także:

Użytkownicy - zakładka e-Teczka

Okno Użytkownicy e-Teczki

Typy Dokumentów