Ustawienia > Drukarki graficzne

Drukuj

Ustawienia > Systemowe > Drukarki > Graficzne

Okno służy do ustawiania parametrów drukarki graficznej i krojów pisma.

 

Drukarka – w polu tym wybierz drukarkę domyślną spośród drukarek zainstalowanych w środowisku Windows.

Ustawienia – jeśli chcesz sprawdzić lub zmienić ustawienia drukarki wybierz ten przycisk.

Marginesy – pole to umożliwia właściwe umieszczenie wydruku na stronie.

Kody polskich liter – to pole listy pozwala na wskazanie sposobu kodowania polskich liter.

 

b_dodaj_s

 

Nowy krój pisma – dodaje nowy wiersz tabeli umożliwiający definiowanie nowego rodzaju pisma wykorzystywanego przy drukowaniu raportów (Ctrl+plus z klawiatury numerycznej).

 

B_Usun_s

 

Usuń krój pisma – usuwa wskazany wiersz tabeli z definicją rodzaju pisma wykorzystywanego przy drukowaniu raportów (Ctrl+minus z klawiatury numerycznej).

 

Nazwa dla raportu – w tych polach (na liście rodzajów pisma) pokazane są rodzaje pisma wykorzystywane przy drukowaniu raportów.

Nazwa kroju pisma – w tych polach (na liście rodzajów pism) możesz określić, jakich czcionek i w jaki sposób będziesz używał przy tworzeniu raportów: dla poszczególnych rodzajów pisma. Możesz wybierać spośród wszystkich czcionek zainstalowanych w środowisku Windows na Twoim komputerze. Postępowanie jest podobne do wyboru czcionek w typowych edytorach tekstu.

G, K, S, P – w tych polach opcji możesz określić pozostałe atrybuty czcionek :G – pog rubienie, K -k ursywa, Ss kreślenie, P -p odkreślenie.

Wys. – w polach tych możesz ustalić wskazać wielkość czcionki. Wielkość czcionki jest podawana w dziesiątych częściach milimetra. Typowy wymiar czcionki najczęściej wykorzystywany przy drukach książek tj. 10 punktów będzie miał tu swój odpowiednik w wielkości około 36. Przeliczenia z jednostek punktowych na dziesiąte części milimetra musisz wykonywać własnoręcznie.

Zapisz – zatwierdza wprowadzone zmiany (Shift+Enter).

Anuluj – anuluje zmiany (Alt+Enter).

 

Wskazówki

Dla drukarek graficznych powinny być zdefiniowane rodzaje pisma: tekst, kwota, nagłówek, tytuł, stopka, small, gruby – nie usuwaj ich bowiem wystąpią problemy przy drukowaniu raportów.

 

Możesz dodatkowo określić własne rodzaje pisma do tworzenia raportów – przycisk b_dodaj_s (Nowy krój pisma). W polu Nazwa dla raportu wskaż z listy lub podaj własną nazwę symboliczną wykorzystywaną przez raporty. Zdefiniowane czcionki będą mogły być później identyfikowane w definiowanych raportach własnych przez nadaną im w tym miejscu nazwę symboliczną.