Ustawienia > Wysyłanie zabezpieczonych e-maili

Drukuj

Wysyłanie zabezpieczonych e-maili

Ustawienia są dostępne w zależności od posiadanej licencji.

 

Użytkownik konfigurujący wysyłkę e-maili powinien mieć nadane prawo Zarządzanie wysyłką mailem.

 

Okno ustawień umożliwia konfigurację parametrów wysyłki e-maili do pracowników.

 

Zabezpieczenie załącznika hasłem

Grupa ustawień zawiera element kadrowy przechowujący:

Hasło zabezpieczające pliki PDF wysłane do pracownika (domyślnie numer PESEL pracownika).

Adres e-mail pracownika (domyślnie E-mail pracownika).

Aby zrezygnować z zabezpieczenia hasłem odznacz pole Hasło.

 

Konfiguracja poczty

W polach Tytuł e-mail oraz Treść e-mail można wprowadzić tytuł i treść wysyłanych wiadomości. Treść generowanego dla pracownika raportu dołączana jest w formie pliku PDF.

 

Microsoft Outlook – zaznacz, aby prowadzić wysyłkę za pośrednictwem programu MS Outlook. Przygotowane wiadomości zostaną otwarte w programie MS Outlook i możliwa będzie ich edycja.

SMTP – konfiguracja wysyłki ze skrzynki pocztowej bez pośrednictwa programu MS Outlook. Wiadomości będą wysyłane bez możliwości edycji ich treści. Parametry skrzynki SMTP należy wprowadzić zgodnie z instrukcjami administratora serwera poczty. Aby kopię wysłanej wiadomości przesłać również na adres e-mail nadawcy, z którego prowadzona jest wysyłka zaznacz pole Wyślij kopię do siebie.

 

SSL/TLS – włącza połączenie szyfrowane SSL z wykorzystaniem TLS (Transport Layer Security).

 

Alternatywna metoda połączenia SMTP/SSL (domyślnie używająca portu 465) nie jest obsługiwana.

 

Poprawność konfiguracji skrzynki SMTP można sprawdzić klikając przycisk Testuj SMTP.

 

Weryfikacja dwuetapowa

Aktualnie weryfikacja dwuetapowa (logowanie za pomocą hasła i np. kodu z telefonu) nie jest wspierana przy wysyłce wiadomości przez SMTP. Jeśli twoja skrzynka pocztowa wymaga dwuetapowego uwierzytelnienia sprawdź dokumentację serwisu, z którego korzystasz do wysyłki poczty lub skontaktuj się z administratorem.

 

Na przykład, dla kont pocztowych Gmail możliwe jest wygenerowanie specjalnego tokena, który podany zamiast hasła powoduje pominięcie dodatkowej weryfikacji.

Więcej informacji: https://support.google.com/mail/answer/185833?hl=pl

 

Zabezpiecz podpisem elektronicznym

Przed zaznaczeniem tej opcji konieczne jest ustawienie Certyfikatu zabezpieczającego w zakładce Podpis elektroniczny. Zaznaczenie opcji pozwala na podpisywanie wysyłanych wiadomości.

 

Wysyłka wiadomości do pracowników

Ustawienia wysyłki wykorzystywane są przez raporty (np. Paski wynagrodzeń, Skierowanie na badania, ZUS Z-3, ZUS Z-3a, PIT-11). Wysyłka do pracowników wykonywana jest z okna podglądu wydruku raportu przyciskiem btn_send_mail. Jeśli podgląd wydruku raportu przygotowany został dla wielu pracowników z zaznaczonym parametrem "z zakładkami" wtedy przycisk umożliwi wybór akcji:

Bieżący pracownik – wiadomość wysłana zostanie dla aktualnie wyświetlanego pracownika.

Wszyscy pracownicy – wiadomości wysłane zostaną dla wszystkich pracowników w oknie podglądu raportów.

Jeśli element kadrowy przechowujący hasło pracownika nie ma uzupełnionej wartości wtedy wyświetlany jest dialog umożliwiający ręczne wprowadzenie hasła zabezpieczającego raport PDF.