Ustawienia > Kopia bezpieczeństwa

Drukuj

Ustawienia > Systemowe > Kopia bezpieczeństwa

W oknie ustawień kopii bezpieczeństwa możesz ustawić czy i jak często program będzie przypominał o potrzebie wykonania kopii bezpieczeństwa.

 

Dodatkowo możesz wskazać katalog, w którym będzie tworzona kopia bezpieczeństwa. Katalog wskazywany jest na komputerze, na którym znajduje się serwer MS SQL. W przypadku serwera zainstalowanego na innym komputerze wpisanie tego katalogu jest niezbędne, by później móc wykonać kopię bezpieczeństwa również w innej lokalizacji.

 

Zobacz także:

Tworzenie kopii bezpieczeństwa

Tworzenie kopii bezpieczeństwa e-Teczki

Odtwarzanie kopii bezpieczeństwa