Ustawienia > Szablony importu z Excela

Drukuj

Szablony importu z Excela

Okno zawiera definicje trzech rodzajów szablonów importu danych z plików XLSX:

Szablon danych kadrowych – ten rodzaj szablonu służy do zdefiniowania szablonu importu danych kadrowych oraz powiązanych z nimi wzorców.

Szablon UCP – ten rodzaj szablonu służy do zdefiniowania szablonu importu umów cywilnoprawnych oraz powiązanych z nimi zdarzeń.

Szablon rozliczeń UCP – ten rodzaj szablonu służy do zdefiniowania szablonu importu rozliczeń umów cywilnoprawnych oraz powiązanych z nimi zdarzeń i wzorców.

 

Szablon importu służy do określenia jakie dane znajdują się w importowanym pliku oraz jak mają być zapisane w Symfonia ERP Kadry i Płace.

 

Jeśli do identyfikacji pracowników wykorzystywany jest ten sam zestaw danych (np. zawsze jest to PESEL, imię i nazwisko), wtedy jednym szablonem można obsłużyć import różnych zestawów danych. Program importuje tylko te dane, które znajdują się w danym pliku XLSX i pomija brakujące kolumny.

 

Pasek narzędziowy

Utwórz nowy szablon – pozwala wybrać rodzaj definiowanego szablonu, a następnie otwiera okno edytora szablonów dla utworzenia nowego szablonu.  

Kopiuj – tworzy kopie wybranego szablonu.

Edytuj – otwiera wybrany szablon w oknie edytora szablonu.

Usuń – usuwa wybrany szablon.

 

Dodawanie/edycja szablonów

Kliknięcie przycisku Utwórz nowy szablon rozwija menu z wyborem kreatora nowego szablonu.

 

Kreator - Szablon danych kadrowych

Kreator - Szablon UCP

Kreator - Szablon rozliczeń UCP

 

Zobacz także:

Import danych z Excela