Ustawienia > Domyślne ścieżki do zapisywanych plików

Drukuj

Ustawienia > Komunikacja > Domyślne ścieżki do zapisywanych plików

Okno ustawień definiuje domyślne katalogi wykorzystywane podczas operacji programu:

Katalog domyślny wyników – katalog zapisu wyników raportów.

Katalog domyślny szablonów – wskazuje katalog, w którym znajdują się szablony raportów.

Katalog domyślny plików PDF – katalog zapisu tworzonych plików PDF.

Katalog domyślny plików ZUS – katalog zapisu plików deklaracji ZUS.

Katalog plików e-Deklaracji – katalog zapisu deklaracji elektronicznych w formacie XML, gdy nie ma dostępu do programu e‑Deklaracje.

 

Należy pamiętać o nadaniu użytkownikom odpowiednich praw do katalogów.