Ustawienia > Zaokrąglenia

Drukuj

Ustawienia > Kadrowe i płacowe > Zaokrąglenia

Okno ustawień elementów kadrowych przechowujących definicje precyzji zaokrągleń.

 

Definicje zaokrągleń

dla celów ZUS – domyślnie jest to element domyślnie Precyzja zaokr. dla celów ZUS.

podstawy opodatkowania – domyślnie jest to element Precyzja zaokr. podstawy opodatkowania.

zaliczki na podatek – domyślnie jest to element Precyzja zaokr. zaliczki na podatek.

 

Ustawienie wartości elementów domyślnych wykonywane jest w danych kadrowych Firmy w zestawie: Parametry i ustawienia > Parametry.