Ustawienia > Wymiary analityczne

Drukuj

Ustawienia > Komunikacja > Współpraca z FK > Wymiary analityczne

Ustawienia na tym oknie przedstawiają listę wykorzystywanych w kartotece Dane księgowo-analityczne wymiarów analitycznych. Dla poszczególnych wymiarów na liście można w kolumnie Wymiary BI wskazać odpowiadające im wymiary w programie Symfonia ERP Finanse i Księgowość. Przesyłane księgowania będą uwzględniały tylko te wymiary, które mają określony Wymiar BI.

 

Dostępnych jest maksymalnie 10 wymiarów analitycznych.

 

Wymiary można usunąć tylko, gdy nie są wykorzystywane w księgowaniach zapisanych w kartotece Dane księgowo-analityczne.

 

Zobacz także:

Definiowanie wymiarów analitycznych