Ustawienia > PPK

Drukuj

PPK

Zakładka: Sposób komunikacji

Ustawienia sposobu komunikacji z instytucją finansową obsługującą w firmie pracownicze plany kapitałowe (PPK).

 

Dostępne ustawienia to:

generowanie i przesyłanie przez użytkownika pliku PPK (w formacie XML).

współpraca za pośrednictwem API instytucji finansowej.

 

Z obsługą PPK związane jest prawo użytkowników: Dostęp do zarządzania PPK.

 

hmtoggle_plus1Uwagi - wymiana plikowa

 

Konfiguracja API - Aviva

Konfiguracja API - Allianz, UNIQA PPK

 

Wypowiedzenie umowy o zarządzenie PPK

Kliknięcie przycisku uruchamia operację zmieniającą dane uczestników PPK oraz firmy w zawiązku z wypowiedzeniem umowy z instytucją finansową zarządzającą funduszem PPK.

 

Więcej informacji >>

 

Po wypowiedzeniu umowy, rozpoczęcie współpracy z kolejną instytucją finansową rejestrowane jest według standardowej procedury.

 

Zakładka: Eksportowane dane

Ustawienia na zakładce Eksportowane dane umożliwiają określenie zestawu danych, przesyłanych do instytucji finansowej.

 

W przypadku parametrów:

Identyfikator ewidencji PPK uczestnika PPK – pobierana jest wartość z atrybutu IDPPK (zestaw Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) element kadrowy zgrupowany Dane w instytucji).

Unikalny numer nadany przez instytucję finansową – pobierana jest wartość z atrybutu Nr konta w instytucji (zestaw Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) element kadrowy zgrupowany Dane w instytucji).

 

Zobacz także:

Zarządzanie PPK