Ustawienia > Drukarki tekstowe

Drukuj

Ustawienia > Systemowe > Drukarki > Tekstowe

Okno służy do ustawiania parametrów drukarki tekstowej i krojów pisma.

 

Drukarka – w polu tym wybierz drukarkę domyślną spośród drukarek zainstalowanych w środowisku Windows.

Ustawienia – jeśli chcesz sprawdzić lub zmienić ustawienia drukarki wybierz ten przycisk.

Marginesy – pole to umożliwia właściwe umieszczenie wydruku na stronie.

Kody polskich liter – to pole listy pozwala na wskazanie sposobu kodowania polskich liter dla drukarek tekstowych. Masz tu do wyboru: Bez polskich liter, DHN , IBM Latin 2, Mazovia, PN ISO Latin, Windows.

Kody Drukarek – ten przycisk otwiera okno Kody sterujące drukarki, gdzie możesz dokonać wyboru pomiędzy standardowym mechanizmem wydruków lub bezpośrednim sterowaniem za pomocą kodów sterujących, oraz dokonać dodatkowej konfiguracji drukarki.

 

b_dodaj_s

 

Nowy krój pisma – dodaje nowy wiersz tabeli umożliwiający definiowanie nowego rodzaju pisma wykorzystywanego przy drukowaniu raportów (Ctrl+plus z klawiatury numerycznej).

 

B_Usun_s

 

Usuń krój pisma – usuwa wskazany wiersz tabeli z definicją rodzaju pisma wykorzystywanego przy drukowaniu raportów (Ctrl+minus z klawiatury numerycznej).

 

Nazwa dla raportu – w tych polach (na liście rodzajów pism) pokazane są rodzaje pisma wykorzystywane przy drukowaniu raportów.

Rodzaje pisma: 5 cpi, 10 cpi, 12 cpi i 17 cpi dla drukarek tekstowych nie są domyślnie zdefiniowane. Aby drukować raporty na drukarce tekstowej musisz sam zdefiniować te rodzaje pisma. Kliknij b_dodaj_s(Nowy krój pisma) i w polu Nazwa dla raportu wybierz rodzaj pisma, który definiujesz.

Nazwa kroju pisma – w tych polach (na liście rodzajów pisma) możesz określić, jakich czcionek i w jaki sposób będziesz używał przy tworzeniu raportów: dla poszczególnych rodzajów pisma. Możesz wybierać spośród wszystkich czcionek, które są zainstalowane fabrycznie w drukarce.

G, K, S, P – w tych polach opcji możesz określić pozostałe atrybuty czcionek :G – pogrubienie, K -kursywa, Sskreślenie, P -podkreślenie.

Wys. – wysokość liter dla czcionek w drukarkach tekstowych jest podawana automatycznie i nie należy jej zmieniać.

Zapisz – zatwierdza wprowadzone zmiany (Shift+Enter).

Anuluj – anuluje zmiany (Alt+Enter).

 

Wskazówki

Możesz dodatkowo określić własne rodzaje pisma do tworzenia raportów – przycisk b_dodaj_s(Nowy krój pisma). W polu Nazwa dla raportu wskaż z listy lub podaj własną nazwę symboliczną wykorzystywaną przez raporty. Zdefiniowane przez Ciebie czcionki będą mogły być później identyfikowane w definiowanych raportach własnych przez nadaną im w tym miejscu nazwę symboliczną.