Ustawienia > Przypomnienia

Drukuj

Przypomnienia

W tym miejscu możesz:

Ustawić czy przypomnienia mają wyświetlać się również jako powiadomienia Windows.

Wybrać, czy program będzie przypominał o badaniach lekarskich wstępnych i okresowych oraz kontrolnych.

Ustawić ile dni po wstawieniu skierowania na badania wstępne będzie wyświetlane przypomnienie oraz ile dni przed będzie wyświetlane przypomnienie o zbliżającej się dacie badań okresowych oraz kontrolnych.

Włączyć i skonfigurować mechanizm automatycznego generowania przypomnień o zbliżającym się terminie zakończenia umów o prace.