Ustawienia > Informacje o pracowniku

Drukuj

Ustawienia > Kadrowe i płacowe > Informacje o pracowniku

Pracownik

Na tej zakładce można określić podstawowe wzorce niezbędne do poprawnej pracy programu.

 

Przypisanie wzorca do informacji o pracowniku

Wzorzec pracownika etatowego – domyślny wzorzec dla pracowników etatowych

Wzorzec dla umów cywilnoprawnych – domyślny wzorzec dla pracowników zatrudnionych na umowy cywilnoprawne

 

Jeżeli w firmie definicja wzorca Pracownik etatowy lub Umowy cywilnoprawne jest inna niż wzorce dostarczone z programem, a użytkownik nie chce zmieniać wzorców predefiniowanych (np. z obawy przed nadpisaniem wzorca w trakcie uaktualnienia), należy zdefiniować nowe wzorce i wprowadzić je do programu jako wzorce domyślne.

 

Aby zdefiniowany wzorzec był traktowany domyślnie przez program jako Pracownik etatowy lub Umowa cywilnoprawna należy w tym oknie kliknąć ikonę B_3dot (Wybierz wzorzec) i w oknie Wybierz wzorzec wybrać z katalogu lub listy wzorzec, który będziemy traktować jako wzorzec dla pracownika etatowego lub dla umowy cywilnoprawne.

 

Zakładki

W tym miejscu można dodać niestandardowe zakładki, na podstawie zestawów kadrowych oraz szablonów XSL oraz CSS.

 

Arkusze

Na tej zakładce można dodać arkusze stylów XSL i CSS wykorzystywanych przy dodawaniu niestandardowych zakładek.

 

Zobacz także:

Status pracowników