Strona startowa

Drukuj

Listy płac

Listy płac w programie Symfonia ERP Kadry i Płace są sposobem ewidencjonowania wynagrodzeń z jednego lub kilku okresów płacowych, w celu prezentacji lub dokumentacji danych związanych z wynagrodzeniami. Jeden okres płacowy może być podpięty pod wiele list płac, jak też jedna lista płac może grupować dane z kilku okresów (zgodnych podatkowo). Tym samym wynagrodzenia dla różnych pracowników z jednego okresu płacowego można rozdzielić pomiędzy wiele list płac, jak też zgrupować wynagrodzenia rozliczane w różnych okresach (np. pomocniczych).

Lista płac może być utworzona dla jednego lub wielu pracowników, mogą na niej figurować wynagrodzenia o różnych kodach tytułu ubezpieczenia, może być naliczana nawet, co kilka dni i drukowana, gdy zachodzi taka potrzeba. Gotowa lista płac jest zapisywana i przechowywana przez program.

Listy płac można tworzyć również na podstawie zamkniętych okresów płacowych.

Program pilnuje aby to samo wynagrodzenie pracownika wykazane było tylko na jednej liście płac.

 

Podstawowe czynności przy pracy z listami płac:

Dodawanie listy płac

Dodawanie listy płac na podstawie istniejącej listy

Naliczanie listy płac

Zamykanie listy płac

Usuwanie listy płac

Otwieranie zamkniętej listy płac

Zamykanie miesiąca

Otwieranie miesiąca

Edycja listy płac

oDodawanie pracowników do listy płac

oPrzenoszenie wynagrodzeń z innej listy płac

oKopiowanie pracowników z innej listy płac

oWyszukiwanie wynagrodzeń

oUsuwanie pracowników bez wynagrodzeń

Ustawienia wyświetlania

Wydruk listy płac

Tworzenie zestawów list płac

Informacja o wykonywanych operacjach