Listy płac > Otwieranie miesiąca

Drukuj

Otwieranie miesiąca

1.W oknie Lista płac wybierz miesiąc, który chcesz otworzyć.

2.Kliknij przycisk z menu podręcznego wybierz Otwórz miesiąc.

3.Wybierz sposób otwarcia miesiąca podatkowego:

Miesiąc otwarty zostanie tylko miesiąc umożliwiając dodanie nowych lub otwarcie istniejących list płac oraz okresów. Polecenie nie otwiera znajdujących się na zakładce Miesiące-lata okna Okresy miesięcy bazowy, podatkowy i ZUS.

Okresy – otwiera miesiąc, oraz rozliczane w nim okresy. Otworzone zostaną również miesiące bazowy, podatkowy i ZUS (zakładka Miesiące-lata okna Okresy).

 

Nie jest zalecane otwieranie i modyfikacja danych w okresach, które zostały już całkowicie rozliczone, a raporty wysłane do urzędów skarbowych i ZUS.

 

Listy płac można tworzyć dla zamkniętych okresów do póki miesiąc jest otwarty. Nie zmienia to naliczonych wynagrodzeń i może być przydatne, gdy chcemy utworzyć historyczne listy płac dla okresów już wcześniej zamkniętych.