Listy płac > Otwieranie zamkniętej listy płac

Drukuj

Otwieranie zamkniętej listy płac

Otworzenie Listy płac możliwe jest w otwartych miesiącach.

1.W oknie Lista płac wybierz listę płac, którą chcesz otworzyć.

2.Kliknij przycisk Otwórz.

Przycisk ten może być nieaktywny, gdy w oknie Listy płac miesiąc został zamknięty. Aby otworzyć listę płac, należy najpierw otworzyć miesiąc.

3.Wybierz sposób otwarcia listy płac:

Lista otwiera tylko listę płac.

Pracownicy otwiera listę płac oraz znajdujących się na niej pracowników.

Wszystko otwiera listę płac, znajdujących się na niej pracowników oraz ich systemy wynagrodzeń. Otworzenie systemów wynagrodzeń pracowników możliwe jest, gdy odpowiadające im okresy są otwarte.

4.W oknie Informacja o wykonanych operacjach prezentowany jest postęp procesu otwierania listy płac.

5.Po zakończeniu otwierania listy płac kliknij przycisk Zamknij.