Listy płac > Usuwanie listy płac

Drukuj

Usuwanie listy płac

1.W oknie Listy płac wybierz listę płac, którą chcesz usunąć.

2.Kliknij przycisk Usuń.

3.Potwierdź operację przyciskiem Tak.