Listy płac > Ustawienia wyświetlania

Drukuj

Ustawienia wyświetlania

Użytkownicy programu mogą wykorzystywać dane prezentowane na liście płac do różnych celów. Z tego względu w programie umożliwiono zróżnicowanie wyświetlania zawartości listy płac i dostosowanie jej wyglądu do indywidualnych potrzeb użytkownika.

hmtoggle_plus1Elementy wyświetlane domyślnie dla listy płac
hmtoggle_plus1Ustawienia wyświetlania wszystkich list płac
hmtoggle_plus1Wyświetlanie elementów kadrowych
hmtoggle_plus1Wyświetlanie elementów listy płac