Listy płac > Edycja listy płac > Wyszukiwanie wynagrodzeń

Drukuj

Wyszukiwanie wynagrodzeń

Operacja automatycznego wyszukiwania wynagrodzeń służy do wykrycia i dodania wynagrodzeń i pracowników jeszcze nie przypisanych do listy płac.

 

Aby wyszukać wynagrodzenia i dodać je do listy płac:

1.W oknie Lista płac wybierz listę płac, dla której chcesz wyszukać wynagrodzenia i kliknij przycisk Edytuj.

2.W oknie Edycja listy płac kliknij przycisk b_narz i wybierz okresy wyszukiwania:

Automatyczne wyszukiwanie wynagrodzeń dla ‘okresów listy’ aby w wyszukać w okresach podłączonych do listy płac.

Automatyczne wyszukiwanie wynagrodzeń dla ‘Miesiąca’ aby wyszukać w okresach zgodnych podatkowo z miesiącem listy płac.

oraz pracowników:

Polecenie Dla wszystkich pracowników spowoduje wyszukanie wynagrodzeń dla wszystkich pracowników.

Polecenie Dla pracowników z listy spowoduje wyszukanie wynagrodzeń tylko dla pracowników dołączonych do danej listy płac.

3.Po zakończeniu operacji program wyświetli podsumowanie wykrytych pracowników i systemów wynagrodzeń. Kliknij Tak aby potwierdzić ich dodanie do listy płac.