Listy płac > Zamykanie listy płac

Drukuj

Zamykanie listy płac

1.W oknie Listy płac na zakładce wybierz listę płac, którą chcesz zamknąć.

2.Kliknij przycisk Zamknij.

3.W oknie komunikatu Czy chcesz zamknąć listę płac kliknij Tak.

4.W oknie Informacja o wykonanych operacjach prezentowany jest postęp procesu naliczenia listy płac.

5.Gdy proces zostanie zakończony kliknij przycisk Zamknij.

 

Lista płac w trakcie zamykania, zamyka też pracowników w okresach płacowych.  

Zamknięta lista płac przechowuje naliczenia, jakie były aktualne podczas naliczania i zamykania tej listy.

 

Zamknięcie okresów płacowych wykonywane jest w trakcie operacji Zamykanie miesiąca.