Listy płac > Dodawanie listy płac

Drukuj

Dodawanie listy płac

1.W oknie Listy płac kliknij przycisk Dodaj.

2.W oknie Nowa lista płac na zakładce Właściwości podaj:

Nazwę listy płac.

Samodzielnie wpisz numer listy płac lub za pomocą polecenia Wybór schematu numerowania (z menu rozwijanego przyciskiem B_narzed1) wybierz schemat, którym zainicjowana zostanie numeracja listy.

Podaj daty obowiązywania listy płac: Miesiąc listy, Data wypłaty, Miesiąc wypłaty.
Podane tu daty mają wpływ na okresy płacowe automatycznie zakładane dla listy, oraz możliwość dołączenia istniejących okresów.

Użycie opcji pokaż parametry przełącza widok umożliwiający zdefiniowanie poszczególnych dat dla rozliczeń: danych kadrowych, podatku dochodowego, ZUS.

 

img_kip_100

 

3.Na zakładce Zestawy:

wybierz Domyślny zestaw elementów do wydruku np. Pracownik - definicje \ Listy płac \ Lista płac standardowa.

określ elementy naliczane na liście płac. Można to zrobić klikając przycisk b_dodaj_s lub przeciągając z prawej strony na lewą Zestawy elementów, Elementy kadrowo-płacowe i Elementy systemu wynagrodzeń. W pierwszej kolumnie można oznaczyć niebieską flagą flag_bb elementy, które chcemy aby były widoczne w oknie edycji danej listy płac. Jeśli nie został zaznaczony flagą żaden element, wtedy wyświetlane są wszystkie elementy.

 

img_kip_101

 

4.Na zakładce Tworzenie:

Określ sposób przygotowania listy.
automatyczne tworzenie okresów i dodawanie pracowników do listy – na podstawie pozycji dodanych w sekcji Historia utworzone zostaną okresy płacowe. Pracownicy posiadający systemy wynagrodzeń w tworzonych okresach zostaną automatycznie dodani do listy płac.
twórz okresy dla pracowników przypisanych wyłącznie do grupy/działu – dla zaznaczonej opcji, za pomocą przycisku B_wyb_wz można wybrać wzorzec. Przypisani do wzorca pracownicy zostaną automatycznie dodani do listy płac.
ręczne tworzenie i modyfikowanie listy umożliwia na liście płac ręczne dodawanie i usuwanie pracowników.

Do listy w w sekcji Historia dodaj okresy rozliczane na liście płac.

hmtoggle_plus1Automatyczne tworzenie okresów
hmtoggle_plus1Dołączanie istniejących okresów

5.Kliknij przycisk Zapisz.

 

Zobacz także:

Tworzenie zestawów list płac

Dodawanie listy płac na podstawie istniejącej listy