Listy płac > Edycja listy płac > Usuwanie pracowników bez wynagrodzeń

Drukuj

Usuwanie pracowników bez wynagrodzeń

Aby z listy płac automatycznie usunąć pracowników bez wynagrodzeń w oknie Edycja listy płac kliknij przycisk b_narz i wybierz Usuń pracowników bez wynagrodzeń.

 

Zaznaczonych na liście pracowników można usunąć klikając przycisk b_delate_maly.