Listy płac > Naliczanie listy płac

Drukuj

Naliczanie listy płac

1.W oknie Listy płac na zakładce wybierz listę płac, którą chcesz naliczyć.

2.Kliknij przycisk Nalicz.

3.W oknie komunikatu Czy chcesz naliczyć listę płac kliknij Tak.

4.W oknie Informacja o wykonanych operacjach prezentowany jest postęp procesu naliczenia listy płac.

5.Po zakończeniu naliczenia kliknij przycisk Zamknij.

 

Wynagrodzenia prezentowane w oknie Edycji listy płac odpowiadają wynagrodzeniu pracowników w okresach płacowych, z których została naliczona pozycja listy płac. W związku z tym uruchomienie naliczenia dla pracowników lub okresów uaktualnia również wartości na liście płac.

 

Lista płac prezentuje wartości, aktualne na moment naliczania listy płac. Jeżeli system wynagrodzeń pracownika w okresach płacowych dołączonych do listy płac uległ zmianie, należy ponownie naliczyć listę płac, aby zostały zaaktualizowane.