Listy płac > Zamykanie miesiąca

Drukuj

Zamykanie miesiąca

Zamknięcie miesiąca wymaga, aby wszystkie okresy płacowe rozliczane podatkowo w tym miesiącu oraz listy płac były zamknięte. Przed zamknięciem miesiąca należy zamknąć występujące w nim listy płac.

1.W oknie Lista płac wybierz miesiąc, który chcesz zamknąć.

2.Kliknij przycisk z menu podręcznego wybierz Zamknij miesiąc.

3.Aby kontynuować potwierdź operację przyciskiem Tak. Operacja może wymagać również akceptacji zamknięcia wszystkich okresów rozliczanych podatkowo w tym miesiącu.

4.W oknie Informacja o wykonanych operacjach prezentowany jest postęp procesu zamykania miesiąca.

5.Po zakończeniu zamykania listy płac kliknij przycisk Zamknij.

 

Listy płac można tworzyć dla zamkniętych okresów dopóki miesiąc jest otwarty. Nie zmienia to naliczonych wynagrodzeń i może być przydatne, gdy chcemy utworzyć historyczne listy płac dla okresów już wcześniej zamkniętych.