Listy płac > Edycja listy płac > Dodawanie pracowników do listy płac

Drukuj

Dodawanie pracowników do listy płac

Listy płac posiadające we Właściwościach zaznaczoną opcją ręczne tworzenie i modyfikowanie listy umożliwiają ręczne dodawanie pracowników.

1.W oknie Lista płac wybierz listę płac, do której chcesz dodać pracowników.

2.Kliknij przycisk Edytuj.

3.W oknie Edycja listy płac kliknij przycisk b_dodaj_s.

4.W oknie Pracownicy wybierz pracowników, których chcesz dodać do listy płac i kliknij Wybierz.

5.Kliknij przycisk Zamknij.

 

Program pilnuje aby to samo wynagrodzenie pracownika wykazane było tylko na jednej liście płac.