Listy płac > Informacja o wykonywanych operacjach

Drukuj

Informacja o wykonywanych operacjach

W oknie Informacja o wykonywanych operacjach program prezentuje przebieg naliczania (okresu, listy płac, pracownika).

Status operacji naliczania oznaczany jest ikonami:

ico_ok_naliczanie czynność została wykonana poprawnie,

ico_blad_naliczanie w trakcie wykonywania wystąpiły błędy,

head_err – w trakcie naliczenia wystąpiły błędy, podwójne kliknięcie przenosi do okna Pracownik,

ico_zdarz_niezrealizowane pracownik posiada niezrealizowane zdarzenia, podwójne kliknięcie przenosi do okna Dziennik zdarzeń,

ico_rcp_naliczanie pracownik posiada niezatwierdzone zapisy RCP, podwójne kliknięcie przenosi do okna Pracownik,

ico_locked pracownik został naliczony i zamknięty w wybranym okresie, podwójne kliknięcie przenosi do okna Pracownik.