Listy płac > Edycja listy płac > Przenoszenie wynagrodzeń z innej listy płac

Drukuj

Przenoszenie wynagrodzeń z innej listy płac

Polecenie Przenoszenie wynagrodzeń z innej listy płac służy do przeniesienia pracowników wraz z ich wynagrodzeniami z jednej listy płac do drugiej.

1.W oknie Lista płac wybierz listę płac, do której chcesz przenieść pracowników i ich wynagrodzenia.

2.Kliknij przycisk Edytuj.

3.W oknie Edycja listy płac kliknij przycisk B_narzed1 i wybierz z menu Przenoszenie wynagrodzeń z innej listy płac.

4.W oknie Uzupełnianie listy płac wybierz listę, z której mają zostać przeniesieni pracownicy i ich wynagrodzenia.

5.Kliknij przycisk Wykonaj.

 

Okresy rozliczeniowe obu list płac muszą być zgodne.