Listy płac > Edycja listy płac

Drukuj

Edycja listy płac

Okno prezentuje pracowników i ich wynagrodzenia na liście płac. Lista płac może mieć różny wygląd, w zależności od indywidualnych ustawień użytkownika. Ustawienia wyświetlania >>

Jeśli w trakcie dodawania listy płac umożliwiono ręczne tworzenie i modyfikowanie wtedy możliwe jest samodzielne przypisywanie pracowników do listy.

 

Dodawanie pracowników do listy płac

Przenoszenie wynagrodzeń z innej listy płac

Kopiowanie pracowników z innej listy płac

Wyszukiwanie wynagrodzeń

Usuwanie pracowników bez wynagrodzeń

 

hmtoggle_plus1Przyciski na pasku narzędziowym

 

W dolnej części okna znajduje się pozycja Podsumowanie, gdzie wyświetlane jest podsumowanie całej listy płac.

Aby Podsumowanie było widoczne, należy zaznaczyć pole podsumowanie listy w oknie Wyświetlanie wszystkich list płac.