Listy płac > Tworzenie zestawów list płac

Drukuj

Tworzenie zestawów list płac

Aby utworzyć własny zestaw składników list płac:

1.Kliknij przycisk Kartoteki i wybierz z menu Zestawy elementów.

2.W oknie Zestawy elementów na drzewku zestawów przejdź do Pracownik - definicje / Listy płac.

3.Kliknij przycisk B_KATDOD1.

4.W oknie Nowy katalog podaj nazwę tworzonego zestawu i kliknij Utwórz.

5.Na drzewku w oknie Zestawy elementów wybierz utworzony w gałęzi Listy płac zestaw.

6.Kliknij przycisk Dodaj.

7.W oknie Dodawanie elementów kadrowo-płacowych wybierz element, który ma znaleźć się na liście płac i kliknij przycisk Dodaj. Dodaj w ten sposób pozostałe elementy dla listy płac.

Za pomocą przycisków b_down1 b_up1 można określić kolejność wyświetlania dodanych elementów.

hmtoggle_plus1Sposób obliczania wartości elementu
hmtoggle_plus1Dodawanie danych kadrowych

8.Kliknij Zamknij.

 

Utworzony zestaw można wykorzystać przy tworzeniu list płac.

 

Nie zalecana jest modyfikacja zestawów dołączonych. Aktualizacja programu może nadpisać wprowadzone w nich zmiany.