Listy płac > Dodawanie kolejnej listy płac na podstawie istniejącej

Drukuj

Dodawanie kolejnej listy płac na podstawie istniejącej

Zakładając kolejne listy dla kolejnych miesięcy nie ma potrzeby uzupełniania wszystkich ustawień. Nowe listy można dodawać na podstawie już istniejących list płac. W tym celu:

1.W oknie Listy płac wskaż listę, która posłuży jako wzorzec i kliknij przycisk Dodaj.

2.W oknie Nowa lista płac na zakładce Właściwości:

Sprawdź daty obowiązywania listy płac: Miesiąc listy, Data wypłaty, Miesiąc wypłaty. Data obowiązywania nowej listy domyślnie ustawiana jest dla kolejnego miesiąca względem listy wzorcowej.

Jeśli widoczna jest sekcja Parametry (zaznaczone pole pokaż parametry) sprawdź poprawność ustawionych dat.

Jeśli nie korzystasz z automatycznej numeracji podaj ręcznie Numer zakładanej listy.

3.Na zakładce Tworzenie:

Określ sposób przygotowania listy.

Do listy w w sekcji Historia dodaj lub dołącz okresy rozliczane na liście płac.

4.Kliknij przycisk Zapisz.

 

Zobacz także:

Dodawanie listy płac