Listy płac > Edycja listy płac > Kopiowanie pracowników z innej listy płac

Drukuj

Kopiowanie pracowników z innej listy płac

Aby skopiować pracowników z innej listy płac:

1.W oknie Lista płac wybierz listę płac, do której chcesz skopiować pracowników i kliknij przycisk Edytuj.

2.W oknie Edycja listy płac kliknij przycisk b_narz i wybierz Kopiowanie pracowników z innej listy płac.

3.W oknie Uzupełnianie listy płac wybierz listę, z której chcesz skopiować pracowników.

4.Kliknij przycisk Wykonaj.