O programie > Użytkownicy programu > Jak to zrobić - Magazynier

Drukuj

Jak to zrobić - Magazynier

Magazyny

Tworzenie nowego magazynu

Zmiana danych magazynu

Usuwanie magazynu z list wyboru

 

Inwentaryzacja

Operacja Inwentaryzacja

 

Tworzenie nowego arkusza inwentaryzacyjnego

Operacja Inwentaryzacja

Tworzenie nowego arkusza inwentaryzacyjnego

typ Inwentaryzacja

typ Inwentaryzacja wg dostaw

typ Protokół przeceny

typ Protokół wprowadzenia

Wprowadzanie stanów początkowych z innego programu

 

Przecena towarów w magazynie

 

Grupowanie danych według rodzajów

 

Towary

Dodawanie towaru

Edycja danych towaru

 

Zestawienia i operacje dostępne z okna towaru

Sprzedaż towaru

Sprzedaż Kontrahentom

Notatka

Sprzedaż towaru za okres

 

Operacje dostępne w kartotece towarów

Eksport danych

Eksport dokumentów magazynowych przez Connect

Zmiana ceny bazowej

Zmiana marż

Zmiana dodatkowych pól

Ustawianie znacznika

Usuwanie towarów