Jak to zrobić? > Towary > Wprowadzanie stanów początkowych magazynu z innego programu

Drukuj

Wprowadzanie stanów początkowych magazynu z innego programu

Stany początkowe magazynu można wprowadzić przenosząc dane z innego programu.

Aby to zrobić należy:

1.Przygotować plik tekstowy zawierający w kolejnych wierszach (dla każdego towaru) pola kod, cena zakupu i ilość rozdzielone znakami tabulacji.

2.Umieść go w podkatalogu Inwent w katalogu firmy. Po wybraniu w oknie kartoteki towarów operacji Inwentaryzacja plik ten będzie widoczny w oknie Arkusze inwentaryzacyjne jako jeden z arkuszy.

3.Po jego otwarciu można uzupełnić dane nagłówkowe (data utworzenia, opis,kod magazynu) i wygenerować na jego podstawie dokument magazynowy, zmieniający stany towarów zgodnie z zawartymi w nim danymi.