Jak to zrobić? > Towary > Inwentaryzacja

Drukuj

Inwentaryzacja

Operacja ta wspomaga czynności wprowadzania towarów do nowego magazynu oraz uzgadniania danych ewidencji magazynowej ze stanem faktycznym. Po wybraniu z listy operacji pozycji Inwentaryzacja program otwiera okno Arkusze inwentaryzacyjne, prezentujące wszystkie arkusze inwentaryzacyjne istniejące w systemie. Są one zapisane w katalogu firmy w podkatalogu Inwent. Dla każdego z arkuszy podana jest data utworzenia, nazwa magazynu, którego dotyczy, opis arkusza oraz kod użytkownika, który ten arkusz utworzył.

W module Handel dostępne są cztery typy arkuszy: Protokół wprowadzenia, obsługujący wprowadzanie towarów do nowego magazynu, Protokół przeceny, obsługujący zmianę cen towarów w magazynie, oraz Inwentaryzacja i Inwentaryzacja wg dostaw - obsługujące spis z natury.

 

hmtoggle_plus1Dodawanie arkusza typu - Inwentaryzacja
hmtoggle_plus1Dodawanie arkusza typu - Inwentaryzacja według dostaw
hmtoggle_plus1Dodawanie arkusza typu - Protokół wprowadzenia
hmtoggle_plus1Dodawanie arkusza typu - Protokół przeceny
hmtoggle_plus1Tworzenie dokumentów magazynowych na podstawie arkusza inwentaryzacyjnego
hmtoggle_plus1Usuwanie arkusza inwentaryzacyjnego

 

Zobacz także:

Nowy arkusz inwentaryzacyjny

Operacja Inwentaryzacja

Wprowadzanie stanów początkowych magazynu