Strona startowa

Drukuj

Operacja Zmiana dodatkowych pól

Operacja pozwala na na wprowadzanie nowych wartości pól dodatkowych. Pozycja menu nie jest widoczna, jeśli nie jest aktywne żadne dodatkowe pole. Należy wybrać odpowiednie pole i wprowadzić zmianę w wierszu obok. Widoczne są na liście tylko aktywne pola.