Gospodarka magazynowa > Inwentaryzacja

Drukuj

Inwentaryzacja

Operacja ta wspomaga czynności wprowadzania towarów do nowego magazynu, zmiany cen towarów w magazynie (przecena), oraz uzgadniania danych ewidencji magazynowej ze stanem faktycznym.

Po wybraniu z listy operacji pozycji Inwentaryzacja program otwiera okno Arkusze inwentaryzacyjne, prezentujące wszystkie arkusze inwentaryzacyjne istniejące w systemie. Ilości towaru prezentowane są zgodnie z ustawieniem parametru Jednostka używana jako miano ilości w Ustawieniach.

 

Arkusze inwentaryzacyjne

Dane będące podstawą do utworzenia dokumentów magazynowych zmieniających stan i wartość magazynu zgodnie ze tanem faktycznym są wprowadzane najpierw do dokumentów zwanych arkuszami inwentaryzacyjnymi. Program obsługuje obecnie arkusze inwentaryzacyjne następujących typów:

Inwentaryzacja – obsługujący spis z natury.

Inwentaryzacja według dostaw – obsługujący spis z natury z uwzględnieniem poszczególnych dostaw towarów.

Protokół wprowadzenia - obsługujący wprowadzanie towarów do nowego magazynu.

Protokół przeceny - obsługujący przecenę towarów w magazynie. Ceny prezentowane są tu dla jednostek ewidencyjnych. Gdy na towarze jest ustawiona jednostka domyślna, to w pozycji dokumentu pola ilość, stara cena, nowa cena będą prezentowały wartości dotyczące jednostki domyślnej a nie ewidencyjnej.

 

Arkusze inwentaryzacyjne są zgrupowane w katalogu Inwent utworzonym w katalogu firmy. Dla każdego z arkuszy podana jest data utworzenia, nazwa magazynu, którego dotyczy, opis arkusza oraz kod użytkownika, który arkusz utworzył.

 

Okno Arkusze inwentaryzacyjne, prezentujące wszystkie arkusze inwentaryzacyjne istniejące dla danej firmy otwiera się po wybraniu z menu Operacje w oknie kartoteki towarów pozycji Inwentaryzacja. Dla każdego z arkuszy podana jest data utworzenia, nazwa magazynu, którego dotyczy, opis arkusza oraz kod użytkownika, który ten arkusz utworzył.

 

Przycisk Nowy otwiera okno Nowy arkusz inwentaryzacyjny, przycisk Usuń usuwa bieżący (podświetlony) arkusz. Naciśnięcie klawisza Enter lub podwójne kliknięcie powoduje przejście do edycji bieżącego arkusza. Towary można sortować w oknie arkusza inwentaryzacyjnego po nazwie towaru.

 

Przyciski Import z pliku i Eksport do pliku otwierają okno systemowe w którym można przeprowadzić operacje kopiowania plików arkuszy inwentaryzacyjnych odpowiednio z i do bazy danych.  

 

Zobacz także:

Jak to zrobić - Inwentaryzacja

Nowy arkusz inwentaryzacyjny

Arkusz inwentaryzacyjny

Spis z natury

Tworzone dokumenty magazynowe