Strona startowa

Drukuj

Lista firm

Okno Lista Firm zawiera listę firm dołączonych do programu.

 

img_f50_237

 

Firmy na liście mogą mieć status:

ico_firma_ok Baza aktualna – oznacza, że firma jest w aktualnej wersji i można na niej pracować

ico_firma_kon Baza wymaga konwersji – oznacza, że firma wymaga uaktualnienia do bieżącej wersji

ico_firma_err Brak możliwości połączenia z bazą – oznacza problemy połączenia z serwerem lub brak bazy na serwerze

 

hmtoggle_plus1        Wybór kolumn


hmtoggle_plus1        Sortowanie i filtrowanie

 

Dodawanie firmy

Jeżeli chcesz dołączyć firmę do listy, kliknij przycisk btn_dod_firma, który uruchomi kreator tworzenia lub dołączenia firmy. Po dodaniu lub dołączeniu, firma pojawi się w oknie Lista dostępnych firm z wyświetleniem statusu.

 

W oknie kreatora wybierz akcję, którą chcesz wykonać:

hmtoggle_plus1        Tworzenie nowej firmy


hmtoggle_plus1        Dołączanie firmy


hmtoggle_plus1        Odtworzenie kopii firmy  pod nowa nazwą

W celu rozpoczęcia pracy z wybraną z listy firmą kliknij przycisk btn_run_firm. Pojawi się okno logowania do wybranej firmy, w którym wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij Zaloguj. Otworzy się program Symfonia.

 

Aby wybrać logowanie do innej firmy kliknij link Wyświetl listę firm. Ponownie pojawi się okno Lista Firm, na którym możesz dokonać zmiany firmy.

 

Jeżeli będziesz pracował tylko z jedną firmą, masz możliwość pominięcia przy kolejnych logowaniach okna Lista Firm. W tym celu po dodaniu firmy do listy, zaznacz na dole okna po lewej stronie opcję Pomiń to okno przy kolejnym logowaniu do firmy. Po zaznaczeniu tej opcji przy każdym kolejnym logowaniu będzie się pojawiało wyłącznie okno logowania do firmy. Jeśli chcesz przywrócić okno Lista Firm na oknie logowania do firmy ponownie wybierz Wyświetl listę firm i odznacz opcję Pomiń to okno przy kolejnym logowaniu do firmy.        

 

Konfiguracja bazy danych na serwerze SQL

Aby zmienić ustawienia dołączonej firmy wybierz z menu kontekstowego firmy polecenie Edytuj konfigurację bazy danych na serwerze. Otwarte okno umożliwi zmianę:

prezentowanej na liście nazwy firmy,

adres serwera SQL,

nazwę bazy,

parametry logowania konta administratora i użytkownika bazy danych.

Poprawność wprowadzonych ustawień można sprawdzić klikając przycisk Testuj połączenia.

 

W menu kontekstowym znajdują się również polecenia Eksportuj konfiguracje firm do pliku oraz Importuj konfigurację firm z pliku. Polecenia ułatwiają przeniesienie konfiguracji dołączonych firm na nowym stanowisku. Polecenia eksportu/importu nie przenoszą ustawień haseł administratora oraz użytkownika bazy danych. Dla zaimportowanych ustawień należy samodzielnie uzupełnić hasła dostępu do bazy.

 

Operacje zbiorcze

Z okna listy firm dostępne są kreatory umożliwiające wykonanie operacji zbiorczych (dla zaznaczonych na liście firm):

Konwersji firm

Kopii bezpieczeństwa

 

Odłączanie firmy

Jeżeli zakończyłeś pracę z daną firmą i nie chcesz aby pojawiała się na oknie Lista dostępnych firm możesz odłączyć firmę z listy. W tym celu najedź myszką na wybraną firmę - pasek z firmą podświetli się na niebiesko - a następnie kliknij Odłącz firmę. Pojawi się okno z dwiema opcjami do wyboru Odłącz i Odłącz i usuń.

Wybranie opcji Odłącz spowoduje usunięcie firmy z listy dostępnych firm, ale baza firmy pozostanie na serwerze i w każdej chwili będzie można ją ponownie dołączyć. Wybranie opcji Odłącz i usuń spowoduje bezpowrotne usunięcie firmy z listy dostępnych firm i z serwera. Odzyskanie danych nie będzie możliwe.

 

W lewym dolnym rogu okna Lista firm dostępny jest pasek skalowania tabeli Lista dostępnych firm.

suwak

 

 

Zobacz także:

Tworzenie kopii bezpieczeństwa

Odtwarzanie kopii bezpieczeństwa