Strona startowa

Drukuj

Kartoteki

Podczas prowadzenia ksiąg handlowych wykorzystywane są pomocnicze kartoteki systemowe. W Symfonii mogą być one dwojakiego rodzaju:

predefiniowane, dostarczone wraz z programem,

definiowane przez użytkownika.

 

Akademia Symfonii

Kurs - Obsługa kartotek - Symfonia Finanse i Księgowość*

 

hmtoggle_plus1        Szczegóły kursu

 

* Po zalogowaniu do Akademii Symfonii podstawowe kursy dostępne są bezpłatnie w ramach abonamentu MINI. Instrukcja logowania>>

 

Kartoteki systemowe spełniają podobne zadania jak tradycyjne, ułatwiając szybkie wyszukiwanie danych:

przechowują i udostępniają informacje niezbędne w pracy księgowości, umożliwiając łatwe wykonywanie operacji, w których istotną rolę pełni wyszukiwanie danych ( np. o kontrahentach);

umożliwiają automatyzację niektórych operacji, np. wystawiania poleceń przelewu dla banków czy też przeliczania kwot dokumentów podawanych w walucie obcej na kwoty w złotych (kartoteki walut i rachunków bankowych spełniają wyłącznie taką funkcję);

niektóre kartoteki, z wyjątkiem kartotek walut, mogą być grupą kont analitycznych. Np. kartoteka kontrahentów może stać się poziomem analityki konta. Zamiast zakładać dla każdego kontrahenta oddzielnie karty w kartotece i potem ręcznie podpisywać pojedyncze konta analityczne pod stosowne konta syntetyczne, warto wpisać kontrahenta do kartoteki, aby później sprawniej ewidencjonować dane.

 

Wszystkie okna związane z kartotekami są oknami typu kartoteka. Ich charakterystyczną cechą jest podział przestrzeni okna na lewy panel i prawy panel (proporcję tego podziału można zmieniać w zależności od potrzeb). W oknach tego typu można wprowadzać, wyszukiwać, przeglądać oraz aktualizować poszczególne pozycje kartoteki.

 

W programie założone są następujące kartoteki:

Kontrahenci stali (zawiera stałych odbiorców i dostawców)

Kontrahenci incydentalni (zawiera dane odbiorców i dostawców jednorazowych)

Pracownicy

Rachunki bankowe

Urzędy

Waluty

Kartoteka Kursy walut

Kartoteka Waluty strefy Euro

Magazyn walut - ustawienia

Magazyn walut - stany walut

Magazyn walut - historia

Magazyn walut - korekta różnic kursowych

Kraje

Słowniki

Osoby

 

Nie można tworzyć nowych wersji kartotek – np. nie jest możliwe stworzenie drugiej kartoteki kontrahentów z podziałem na odbiorców i dostawców.

 

Kartoteka jako grupa kont analitycznych

Kartoteki Waluty i Kraje są kartotekami typowo użytkowymi i nie mają żadnych odniesień do planu kont. Natomiast kartoteki Kontrahenci, Pracownicy, Urzędy i Rachunki Bankowe są traktowane jako grupa kont analitycznych. Jeżeli dopiszesz te kartoteki pod dowolne konto rozrachunkowe, będą one rozliczane automatycznie per saldo. Jest to bardzo wygodny sposób prowadzenia wszelkich typów rozliczeń. Zamiast zakładać dla każdego kontrahenta oddzielnie karty w kartotece i potem ręcznie podpisywać pojedyncze konta analityczne pod stosowne konta syntetyczne, wystarczy tylko wpisać kontrahenta do kartoteki. Numer kontrahenta w kartotece będzie od tego momentu numerem analityki.

 

Dopisanie jednej z tych kartotek pod konto rozrachunkowe oznacza również, że otrzymasz możliwość:

wystawiania not odsetkowych;

rozliczania terminów płatności;

pokazywania transakcji zapłaconych i nie zapłaconych;

pokazywania nadpłat.

Jeżeli nie będziesz korzystał z możliwości dopisywania pod konta stosownych kartotek, funkcje wymienione wyżej będą dla Ciebie nieosiągalne.

 

Warto zwrócić uwagę, że grupa kartotek głównych – Kontrahenci, Pracownicy, Urzędy – oferuje podobne rozwiązania funkcjonalne np. Zestawienia rozrachunkowe z poziomu kartotek.