Ustawienia > Parametry stałe

Drukuj

Parametry stałe

Zakładka Ustawienia > Parametry stałe  zawiera polecenia umożliwiające dokonywanie poprawek w ustawieniach parametrów wykorzystywanych w czasie pracy programu. Możesz tu ustalić sposób naliczania odsetek, określić konta specjalne, podać kwoty zaokrągleń stosowane przy obliczeniach oraz określić, jakie operacje będą wymagały dodatkowego potwierdzenia. Parametry stałe będą interpretowane jednoznacznie w ramach wszystkich opcji programu.

 

Poszczególne pozycje otwierają okna ustawień parametrów:

Naliczanie odsetek (transakcje handlowe)

Naliczanie odsetek dla kontrahenta rodzaju Osoba fizyczna.

Limit gotówkowy

Weryfikacja danych kontrahenta

Weryfikacja rachunków bankowych kontrahenta

Konta specjalne

Zaokrąglenia

Księgowania

Rejestry i konta VAT

Potwierdzenie operacji

Kroje pisma dla raportu graficznego

Kroje pisma dla raportu tekstowego

Opisy pozycji na dokumencie

Metody rozliczania VAT

Przypisanie VAT do okresu

Rozrachunki – funkcje dodatkowe

Kursy walut do kompensaty

Łączenie transakcji

Różnice kursowe podatkowe

Parametry zlecania przelewów