Strona startowa

Drukuj

Bilans

Sposób prezentowania bilansu możesz przeglądać, definiować i modyfikować po wybraniu polecenia Ustawienia > Układ bilansu i wskazaniu przycisku Układy > Wybierz. Możesz utworzyć kilka układów bilansu dla swojej firmy. Możesz także modyfikować wybrany układ, dodając lub zmieniając poszczególne pozycje.

Układ bilansu >>

 

Polecenia dotyczące bilansu otwarcia dostępne są po wybraniu Dokumenty > Bilans. Polecenia zmieniają się w zależności od tego, jakie operacje wykonano dotychczas. Jeśli założyłeś nową firmę i nie wprowadziłeś jeszcze dla niej bilansu otwarcia, dostępne będzie polecenie Wprowadź bilans otwarcia. Jeśli zapiszesz wprowadzone dane do bufora, wówczas na liście poleceń nic się nie zmieni. Natomiast po zaksięgowaniu bilansu otwarcia otrzymasz do wyboru następujące polecenia: Popraw bilans otwarcia, Zatwierdź bilans otwarcia.

Bilans otwarcia >>

 

Jak to zrobić - definiowanie nowego układ bilansu >>

Jak to zrobić - definiowanie pozycji układu bilansu >>

Jak to zrobić - kopiowanie wszystkich pozycji układu >>

Jak to zrobić - modyfikowanie pozycji bilansu >>

 

Definiowanie lub modyfikowanie różnych pozycji bilansu

Definiować lub modyfikować możesz opis pozycji oraz jej miejsce w hierarchii bilansu. Mogą być także wskazane i przypisane konta składające się na tę pozycję. W związku z tym, że możesz definiować kilka układów bilansu lub rachunku zysków i strat może okazać się, że wygodniej jest wprowadzić poprawki do układu już zdefiniowanego niż definiować wszystkie jego pozycje od początku. W takim przypadku musisz najpierw skopiować pozycje układu na inną nazwę i dopiero tu wprowadzać w nim zmiany.

 

Bilans – definiowanie różnych układów

Po wybraniu w oknie Bilans – układ przycisku Układy i z rozwiniętego menu polecenia Wybierz, możesz przeglądać lub definiować różne układy bilansu w oknie Układy bilansu.

 

Bilans – przeglądanie układu

Każde konto, zdefiniowane w planie kont jako bilansowe, ma określoną pozycję w układzie bilansu w części Aktywa lub Pasywa. Przy przeglądaniu planu kont możesz sprawdzić te informacje dla każdego konta oddzielnie.

W oknie Bilans – układ możesz przeglądać wybrany układ bilansu i sprawdzić wszystkie konta składające się na każdą pozycję bilansu.

Struktura bilansu zaprezentowana została w postaci drzewa. Drzewo można przeglądać, przewijając pozycje przy pomocy klawiszy strzałka w górę, strzałka w dół lub paska przewijania zgodnie z wymogami środowiska Windows. Po drzewie układu bilansu można poruszać się także używając klawiszy skrótów.

 

Bilans – przypisywanie konta do pozycji układu i modyfikowanie przypisanych kont

Po zdefiniowaniu układu bilansu możesz podać, które konta będą wchodziły w skład każdej pozycji. Po wybraniu przycisku Konta pojawi się okno Konta bilansowe, które umożliwia przypisanie konta do pozycji układu bilansu.

Można przypisywać konta składowe do wszystkich poziomów hierarchii układu bilansu. Również pozycje oznaczone literami (np. A, B) mogą zawierać konta składowe.

Jeśli zechcesz dodać lub usunąć konto przypisane do pozycji układu, musisz postępować tak samo, jak w przypadku przypisywania konta.

 

 

Zobacz także:

Aby określić miejsca konta w bilansie

Aby wybrać układ bilansu

Plan kont

Okno Plan kont

Okno Konta bilansowe/wynikowe

Okno Układy bilansu

Komunikaty o błędach