Kartoteki > Kartoteka Pracownicy > Pracownik

Drukuj

Pracownik

Okno to umożliwia wprowadzanie, przeglądanie i modyfikowanie wszystkich danych związanych z pracownikami w zakresie zależnym od uprawnień użytkownika.

 

Aby zmodyfikować dane wprowadzonego do kartoteki pracownika, należy dwukrotnie kliknąć lewym klawiszem myszki w wybranym polu lub zaznaczyć pozycję, która ma być aktualizowana (klikając jednokrotnie lewym klawiszem myszki lub przenosząc się w wybrane pole tabulatorem) i wybrać literę lub cyfrę z klawiatury, inicjując tym samym chęć edycji danych. Można również z menu kontekstowego (dostępnego po kliknięciu w wybranym polu prawym klawiszem myszy) wybrać polecenie Edytuj (Ctrl+Enter).

 

Kod pracownika – unikalny symbol pracownika identyfikujący go na listach.

Pozycja – Pole umożliwia wpisanie numeru pracownika. Jeśli nie wypełnisz tego pola, program nada automatycznie numer kolejny (najwyższy istniejący plus jeden) pracownikowi rejestrowanemu w kartotece, ale dopiero po wybraniu przycisku Zapisz.

Informacje – użycie przycisku pozwala na rozwinięcie dwuelementowego menu: Dane osobowe oraz Raport o danych osobowych.

Raport o danych osobowych pracownika zawiera informacje zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Należą do nich:

zgoda pracownika na udostępnienie danych,

zgoda pracownika na przetwarzanie danych w celach marketingowych,

nazwa i adres podmiotu, któremu udostępniono dane pracownika.

Ponadto podaje:

datę pierwszego wprowadzenia informacji do Systemu, datę ostatniej modyfikacji,

login użytkownika, który wprowadził dane lub dokonał ostatniej modyfikacji,

źródło pochodzenia danych.

 

hmtoggle_plus1        Elementy okna

 

Zobacz także:

Dialog wyboru wyświetlanych pozycji kartoteki

Jak to zrobić – czynności związane z pracownikami

Kartoteka Pracownicy

Kartoteki

Zakładka Wybory

Wybór wyświetlanych pozycji