Administracja > Ustawienia kopii bezpieczeństwa

Drukuj

Ustawienia kopii bezpieczeństwa

W oknie ustawień kopii bezpieczeństwa (menu Firma > Ustawienia kopii bezpieczeństwa) możesz ustawić częstotliwość, z jaką program będzie przypominał o potrzebie wykonania kopii bezpieczeństwa. Dodatkowo możesz wskazać katalog, w którym będzie tworzona kopia bezpieczeństwa.

 

img_adm_31

 

Katalog wskazywany jest na komputerze, na którym znajduje się serwer MS SQL.

 

W przypadku serwera zainstalowanego na innym komputerze wpisanie tego katalogu jest niezbędne, by później móc wykonać kopię bezpieczeństwa również w innej lokalizacji.

 

Możesz również wybrać czy przypomnienia o potrzebie wykonania kopii bezpieczeństwa, będą wyświetlane.

 

Zobacz także:

Tworzenie kopii bezpieczeństwa

Odtwarzanie kopii bezpieczeństwa