Strona startowa

Drukuj

Deklaracje

Na podstawie wprowadzonych dokumentów i danych zarejestrowanych w systemie, możliwe jest wygenerowanie i wydrukowanie następujących deklaracji rozliczeniowych: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-UE, VAT-UEK, CIT-2, CIT-8, PIT-5, PIT-5L.

 

Akademia Symfonii

Kurs - Zmiany w programie Symfonia Finanse i Księgowość - nowe okno deklaracji, zaliczki*

 

hmtoggle_plus1        Szczegóły kursu

 

* Po zalogowaniu do Akademii Symfonii podstawowe kursy dostępne są bezpłatnie w ramach abonamentu MINI. Instrukcja logowania>>

 

Akademia Symfonii

Kurs - Operacje w obrocie zagranicznym w Symfonii Finanse i Księgowość*

 

hmtoggle_plus1        Szczegóły kursu

 

* Po zalogowaniu do Akademii Symfonii podstawowe kursy dostępne są bezpłatnie w ramach abonamentu MINI. Instrukcja logowania>>

 

Akademia Symfonii

Kurs - Deklaracja CIT-8 w Symfonii Finanse i Księgowość*

 

* Po zalogowaniu do Akademii Symfonii podstawowe kursy dostępne są bezpłatnie w ramach abonamentu MINI. Instrukcja logowania>>

 

Akademia Symfonii

Kurs - Wysyłanie e-deklaracji, plików JPK w Symfonia Finanse i Księgowość*

 

* Po zalogowaniu do Akademii Symfonii podstawowe kursy dostępne są bezpłatnie w ramach abonamentu MINI. Instrukcja logowania>>

 

Deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-UEK i VAT-UE tworzone są na podstawie ewidencji kwot w rejestrach VAT.

 

Deklaracje CIT-2, CIT-8, PIT-5 i PIT-5L generowane są na podstawie danych z pozycji sprawozdań finansowych.

 

Deklaracje JPK_V7M oraz JPK_V7K generują dane dla raportu Jednolity Plik Kontrolny przygotowującego właściwe sprawozdanie JPK_V7 (lub jego korektę).

 

Przygotowywanie deklaracji >>

Przygotowywanie deklaracji VAT-27 >>

Deklaracje VAT-UE/UEK - call-off stock >>

 

Zaliczka-CIT >>

Deklaracje CIT-8ST >>

 

Wszystkie deklaracje mogą być przeliczane z uwzględnieniem zapisów z bufora lub tylko na podstawie zapisów w księgach.

Moduł umożliwia wystawianie załączników do deklaracji VAT. Po zaznaczeniu odpowiedniego pola na deklaracji, załącznik jest wystawiany automatycznie.

 

Wystawianie nieobsługiwanych w programie e-deklaracji i załączników do e-deklaracji >>

 

Dostępne są następujące załączniki:

VAT-ZT Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku

VAT-ZZ Wniosek o zwrot podatku VAT

ORD-ZU Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji

NAD-ZP Wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych (wystawiany tylko do deklaracji VAT-7D).

VAT-ZD Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego.

 

W celu ograniczenia przypadków, w których Użytkownik zmuszony jest wprowadzać dane ręcznie (wyliczone przez siebie), moduł wspiera i ułatwia Użytkownikowi wyszukiwanie, oznaczanie oraz wyliczanie takich danych za pomocą mechanizmu Ewidencji Danych Podatkowych (EDP).

 

Deklaracje podatkowe można przygotować:

w formie tradycyjnej – w postaci papierowego wydruku komputerowego,

w formie elektronicznej, generując jedynie plik XML i korzystając z dodatkowego oprogramowania innych producentów,

w formie elektronicznej (tzw. e‑deklaracji) generowany jest plik XML, który można przesłać do Urzędu Skarbowego za pomocą modułu e-Deklaracje.

 

Konfiguracja parametrów deklaracji

Przed utworzeniem deklaracji należy w oknie Zmiana parametrów wyliczania deklaracji sprawdzić ustawienia parametrów dla tworzonych deklaracji. Aby otworzyć okno ustawień wybierz z menu Raporty > Urzędy > Parametry deklaracji.

 

 

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

W menu Deklaracje dostępne jest również polecenie Raporty JPK, umożliwiające uruchomienie raportu przygotowującego plik JPK oraz wysłanie gotowego pliku na bramkę ministerstwa z okna listy raportów JPK.

 

Raporty JPK można przygotować dla:

Ksiąg rachunkowych,

Rejestrów VAT,

Wyciągów bankowych,

Faktury VAT Zakup.

 

e- Sprawozdania Finansowe (JPK_SF)

Deklaracje JPK_SF obsługiwane są z oddzielnego menu e-Sprawozdania okna Deklaracje. Znajduje się tu polecenie tworzące nowe e-Sprawozdanie finansowe oraz edytor e-sprawozdań.

 

Zobacz także:

Ewidencja danych podatkowych

Parametry wyliczania deklaracji

Deklaracja podatkowa VAT-27

Obsługa załączników do deklaracji

Podpisywanie JPK_SF profilem zaufanym ePUAP