Strona startowa

Drukuj

Import danych

Czynność odwrotna do eksportu danych, polegająca na wczytaniu pewnych danych ze zbiorów zewnętrznych do bazy danych programu.

 

Importowanie danych do kartotek kontrahentów, urzędów i pracowników Symfonii

Importowanie danych do pozostałych kartotek Symfonii

Import dokumentów z Connect

Import modelu księgowego firmy

Import specjalny

Import specjalny (format 3.0)

Zaawansowany import wyciągów bankowych