Strona startowa

Drukuj

Import danych

Dostępne w programie mechanizmy importu zebrane są w oknie otwieranym poleceniem Dokumenty (import) (Ctrl+Shift+1) z bocznego paska programu.

 

img_fk_240a

 

W kolejnej wersji po 2024.1 planowane jest usunięcie wywołań poleceń importów z miejsc, w których były wcześniej dostępne. Jeśli w firmie wykorzystywane są mechanizmy automatyzujące import, to należy je zaktualizować aby wywoływały operacje z nowego miejsca, przed aktualizacją do kolejnej wersji.

 

Po otworzeniu okno Dokumenty Import zawiera polecenia:

Dokumenty z repozytorium

oFaktury sprzedaży (więcej informacji w pomocy Repozytorium Dokumentów)

oFaktury zakupu (więcej informacji w pomocy Repozytorium Dokumentów)

oWyciągi bankowe (więcej informacji w pomocy Repozytorium Dokumentów)

Import specjalny

oSprawdź dane

oProfile importu

oUzgodnienia

oConnect (ustawienia współpracy z Connect, import dokumentów z Symfonia Connect)

Zaawansowana obsługa WB

 

Zobacz również:

Eksport danych