Administracja > Licencje 

Drukuj

Licencje

Wybór z menu Administracja polecenia Licencje pozwala przejść do okna zarządzania licencjami. Okno podzielone jest na dwie części, gdzie w lewej znajduje się lista licencji, a na zakładkach w prawej części widoczne są informacje dotyczące wybranej licencji.

 

Przyciski okna Lista licencji, umożliwiające zarządzanie licencjami:

Zarejestruj licencje – otwiera okno rejestracji licencji

Odśwież licencje – aktualizuje listę licencji z serwerem licencjonowania.

Kolumny – rozwija menu wyboru wyświetlanych kolumn listy licencji.

hmtoggle_plus1        Kolumny

 

Skopiuj do schowka – kopiuje wybrane na liście wiersze do schowka windows.

 

W zależności od szerokości panelu listy licencji niektóre przyciski poleceń mogą być niewidoczne. Wywołuje się je przez użycie przycisku strzałki znajdującego się na końcu paska narzędziowego.

 

Szczegóły licencji wybranej z listy prezentowane są na zakładkach w prawej strony okna:

Szczegóły licencji – szczegółowe informacje o wprowadzonej licencji.

XML – widok licencji w formacie XML.

 

Informacje ogólne

Aktywacja programu Symfonia odbywa się automatycznie na podstawie Numeru seryjnego, Numeru klienta. Po wprowadzeniu numerów baza będzie aktywowana przez 70 dni od daty wygenerowania numeru w systemie Symfonia. W tym czasie system weryfikuje zobowiązania finansowe wobec Symfonia sp. z o.o. W przypadku uregulowanych płatności i jeśli od zakupu programu minęło 30 dni, program zostaje aktywowany do 2099 roku lub daty zakończenia świadczenia usługi.

W przypadku kiedy do bazy nie zostały wprowadzone numery seryjne, program umożliwi pracę przez okres 30 dni (licencja próbna).

 

Rejestracja programu wymaga dostępu do internetu. Licencjonowanie - konfiguracja komunikacji sieciowej >>

 

Zmiana daty systemowej na datę wcześniejszą niż data ostatniego logowania może spowodować zablokowanie wprowadzonej licencji i brak dostępu do funkcji programu.

 

Rejestracja i aktywacja bazy

W celu wprowadzenia numerów licencji do bazy zaloguj się do firmy w module Administracja oraz otwórz okno menu Administracja > Licencje.

img_aktyw_01

W oknie licencji widoczne są wszystkie próbne numery oraz termin wygaśnięcia licencji próbnej.

 

img_aktyw_06

 

Sposób aktywacji zależy od tego przy pracujesz na licencji przeznaczonej do pracy na jednej bazie czy też do licencji wielofirmowej.

 

hmtoggle_plus1        Rejestracja bazy na licencji jednofirmowej


hmtoggle_plus1        Rejestracja bazy na licencji wielofirmowej

 

Zobacz także:

Komunikat - Tryb awaryjny licencjonowania