Jak to zrobić? > Kontrahenci

Drukuj

Kontrahenci

Partnerzy handlowi

Grupowanie danych

Dodawanie rodzaju kontrahenta - procedura

 

Kontrahenci

Dodawanie kontrahenta

Edycja danych kontrahenta

 

Operacje dostępne z okna kontrahenta

Rezerwacje kontrahenta

Upusty indywidualne

Kody obce

Notatka

Towary dostawcy

Ochrona danych

 

Operacje dostępne w kartotece kontrahentów

Eksport danych z kartoteki

Tworzenie dokumentów

Zmiana warunków sprzedaży

Ustawianie znacznika

Zmiana dodatkowych pól

Usuwanie kontrahentów

Udostępnianie danych osobowych

Zmiana źródła danych osobowych

 

Pracownicy

Rodzaj pracownika

Dodawanie rodzaju

Usuwanie rodzaju

Edycja rodzaju

Dołączanie notatki

 

Pracownicy

Dodawanie pracownika

Edycja danych pracownika

 

Operacje dostępne z okna pracownika

Notatka

Ochrona danych

 

Operacje dostępne w kartotece pracowników

Eksport danych z kartoteki

Ustawianie znacznika

Usuwanie pracowników

Udostępnianie danych osobowych

Zmiana źródła danych osobowych

 

Urzędy

Rodzaj urzędu

Grupowanie - rodzaju urzędu

 

Dołączanie notatki

 

Urzędy

Dodawanie urzędu

Edycja danych urzędu

 

Operacje dostępne z okna urzędu

Notatka

 

Operacje dostępne w kartotece urzędów

Eksport danych z kartoteki

Ustawianie znacznika

Usuwanie urzędów