Jak to zrobić? > Kontrahenci > Zmiana warunków sprzedaży

Drukuj

Zmiana warunków sprzedaży

Operacja ta umożliwia zmianę warunków sprzedaży dla wybranych kontrahentów. Pole opcji z lewej strony tabeli umożliwia określenie, które z warunków zostaną zmienione.

1.Należy wybrać polecenie Kontrahenci z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Kontrahenci na pasku narzędziowym. Pojawi się okno kartoteki kontrahentów.

2.Zaznaczyć na liście kontrahentów, dla których chcemy zmienić warunki sprzedaży.

3.Należy wybrać przycisk Operacje i polecenie Zmiana warunków sprzedaży. Pojawi się okno, umożliwiające wprowadzenie zmian.
Przełącznik z lewej strony każdego z parametrów decyduje o tym, czy dany parametr ma być grupowo zmieniony, czy też nie. W oknie dialogowym tej operacji można ustalić wartości następujących parametrów:

Limit kredytu, Kwota - W polu wyboru można zaznaczyć, czy kontrahent będzie miał przydzielony limit kredytowania, w polu Kwota kredytu - określić wartość limitu ("kredyt" oznacza sumę należności ze wszystkich nierozliczonych dokumentów sprzedaży).

Rejestr - W polu tym określa się domyślny rejestr płatności dla kontrahenta; wybór pomiędzy rejestrami pieniężnymi ustalonymi w kartotece Pieniądze.

Forma płatności - W polu tym określa się domyślną formę płatności dla tego kontrahenta; wybór z listy zdefiniowanych w ustawieniach form płatności, obowiązujących dla wskazanego powyżej rejestru pieniężnego.

Typ ceny - Wybór cennika (domyślnego typu cen) dla sprzedawanych towarów.

Rodzaj ceny - Określa rodzaj cen (netto, brutto), w których wystawiony będzie dokument.

Rabat - Umożliwia określenie punktów procentowych stawki rabatu.

Negocjacja ceny - Określa wartość parametru negocjacji ceny.

Podatnik VAT czynny - Określa czy kontrahent jest płatnikiem VAT-u, czy nie. Informacja ta jest wykorzystywana podczas wystawiania faktur z odwrotnym obciążeniem. Na jej podstawie, jak również informacji o tym, czy towar jest objęty odwrotnym obciążeniem podpowiadana jest stawka NP oraz ustawiany odpowiedni rejestr dla pozycji towarowej a także oznaczenie „odwrotne obciążenie”.

4.Aby zapisać wprowadzone zmiany kliknąć przycisk OK, by je odrzucić – przycisk Anuluj.