Jak to zrobić? > Urzędy > Edycja danych urzędu

Drukuj

Edycja danych urzędu

1.Wybrać polecenie Urzędy z menu Kartoteki. Pojawi się okno kartoteki urzędów.

2.Wybrać z listy urząd, którego dane chcemy edytować i kliknąć dwukrotnie lewym klawiszem myszy lub użyć klawiszy skrótów Ctrl+Enter. Otworzy się okno Urząd.

3.W prowadzić odpowiednie zmiany w danych urzędu.

4.Dla zapisania wprowadzonych zmian wybrać przycisk Zapisz, aby anulować zmiany - przycisk Anuluj.