Jak to zrobić? > Pracownicy > Edycja danych pracownika

Drukuj

Edycja danych pracownika

1.Wybrać polecenie Pracownicy z menu Kartoteki. Pojawi się okno kartoteki pracowników.

2.Wybrać z listy pracownika, którego dane chcemy edytować i kliknąć dwukrotnie lewym klawiszem myszy lub użyć klawiszy skrótów Ctrl+Enter. Otworzy się okno Pracownik.

3.W prowadzić odpowiednie zmiany w danych pracownika.

4.Dla zapisania wprowadzonych zmian wybrać przycisk Zapisz, aby anulować zmiany - przycisk Anuluj.