Jak to zrobić? > Pracownicy > Dodawanie rodzaju pracownika - procedura > usuwanie rodzaju pracownika

Drukuj

Usuwanie rodzaju pracownika - procedura

1.Należy wybrać polecenie Pracownicy z menu Kartoteki lub użyć klawiszy skrótów Ctrl+R. Pojawi się okno kartoteki pracowników.

2.Kliknąć listek Rodzaj. Otworzy się panel Rodzaj.

3.Kliknąć przycisk [ - ] lub użyć klawiszy skrótu Ctrl+ minus (z klawiatury numerycznej). Program wyświetli okno dialogowe prosząc o potwierdzenie operacji. Nie można usunąć rodzaju zawierającego kontrahentów.